Skontaktuj się z nami: +48 56 682 15 30

Jesteś tu:

 • Okna/Drzwi
 • PCV
 • Profil Salamander - Brügmann

Profil Salamander - Brügmann


bluEVOLUTION 73 AD
 
 
 
 
System pro­fili Brüg­mann bluEVOLUTION 73 AD to kla­syczny i ele­gancki wygląd, który spro­sta wyma­ga­niom każ­dego użyt­kow­nika okien, cenią­cego sobie jakość i nie­za­wod­ność. System pię­cio­ko­mo­rowy, o sze­ro­ko­ści zabu­dowy 73 mm, gru­bość ścia­nek zewnętrz­nych > 2,8 mm (klasa A) wraz z dwoma uszczel­kami, zapo­bie­gają powsta­wa­niu most­ków ciepl­nych, a tym samym wpły­wają na wyraźną reduk­cję kosz­tów ener­gii.

 • Profil 5-komorowy o głębokości zabudowy 73 mm  
 • Grubość ścianek zewnętrznych>2,8 mm
 • Zastosowanie uszczelek termozgrzewalnych 2-komorowych, wrolowanych w profil
 • Możliwość zastosowania wszystkich rodzajów szyb do  szerokości 44 mm, zarówno jedno,  jak  i dwukomorowych
 • Wysoka stabilność, e wzmocnienie stalowe
 • Doskonała izolacja cieplna U = 1,0 W / m2K
 • Ochrona akustyczna do 36 dB.
 • Wyjątkowa odporność na warunki atmosferyczne
 • Możliwość zastosowania listew przyszybowych typu: Retro-line,  Round-line,  Classic-line
 
Aktualna kolorystyka profili dostępna na stronie: 
www.salamander.com.pl/pl/system-bluevolution/paleta-kolorow

 

GWARANCJA 5 LAT!!!

Szybki kontakt


Copyright © 2024 DOM-PLAST. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: